logo Knižnica Štefana Pasiara - víťazný návrh
Knižnica Štefana pasiara - víťazný návrh
Vyhodnotenie súťaže

Penzión Andrej - realizovaný návrh na zákazku
Penzión Andrej - realizovaný návrh na zákazku
web penziónu

Súťažný návrh loga MZV - 3. miesto
Súťažný návrh loga MZV - 3. miesto

Ostatné súťažné návrhy:
Súťažný návrh loga BIOPOTRAVINA 2005 Súťažný návrh loga Múzea mesta Bratislavy Súťažný návrh loga mesta Nitra
Súťažný návrh loga múzea Súťažný návrh loga osláv výročia mesta Senica Súťažný návrh loga mesta Trenčín
Súťažný návrh loga Banského múzea Banská Štiavnica Súťažný návrh loga Banského múzea Banská Štiavnica Súťažný návrh loga časopisu 3G centrum
Súťažný návrh loga galantského thermalparku Súťažný návrh loga mesta Pezinok Súťažný návrh loga 770 osláv mesta Galanta
KONTAKT


WEBDESIGN


LOGÁ